Místo pro život

Řekli, že...

Pro Petra Zahradníka je rozhodující kvalitní vzdělání a péče o další generace

"Z pohledu dlouhodobě prosperující a sociálně vstřícné společnosti bych považoval za největší hodnotu kvalitní vzdělání a péči o nastupující generaci, jež by byla kvalitativně výše, než ta naše. Byla by dostatečně vzdělaná, pracovitá, zodpovědná a přitom sociálně vstřícná a empatická. Za vzdělání přitom považuji nejen čistě formální proces získávání znalostí a kompetencí nutných pro odpovídající pracovní uplatnění, ale též "školu života", jež by nás měla učit slušnosti, sociální solidaritě a občanské cti. Je-li společnost v tomto pojetí "zdravá", měly by být na zdravém základě postaveny i od něj odvozené hodnoty ekonomické, sociální či environmentální."

<< Zpět