Místo pro život

Řekli, že...

Stanislav Skalický si žije podle svého, ale zároveň respektuje názory druhých

"Jaké jsou nejdůležitější a nejzásadnější hodnoty v životě člověka? Zobecnit žebříček hodnot v podstatě nelze. Vychází z individuálního vnímání a je ovlivněn řadou faktorů, jako je rodinné prostředí, daná společenská kultura, proměnlivost hodnot v souvislosti s věkem člověka a podobně. Na co klást větší důraz, na hodnoty týkající se jednotlivých sfér života jako je rodina, přátelé, práce, volný čas, veřejná činnost, zdraví nebo spíše na hodnoty abstraktní až filozofické jako je pravda, svoboda, rovnost, spravedlnost či vzájemná odpovědnost? Nebo snad na „obyčejné hodnoty“ jako nesobeckost, tolerance, respekt, skromnost a podobně? Možná více než samotné vymezení nejdůležitějších hodnot, je zásadnější to, jak se chováme jeden k druhému při jejich prosazování. Zda při tom neomezujeme ostatní lidí, kteří mají odlišný žebříček hodnot. Je dobré se řídit svými zásadami a hodnotami, tak aby nám život dával smysl, ale současně respektovat právo druhých na jejich odlišné vnímání."

<< Zpět