Místo pro život

Řekli, že...

Pro Miroslava Svítka je základem tolerantní občanská společnost, která respektuje rozdílné názory jedinců

"Přál bych si žít v tolerantní občanské společnosti, která umožňuje harmonický rozvoj rozdílných osobností v celém spektru svých životních hodnot počínaje vhodným pracovním prostředím či rodinným zázemím až po poznávání nových obzorů včetně vnímání okolní přírody nebo kulturních zážitků.
S naplněním těchto cílů úzce souvisí dobře fungující vzdělávací, zdravotní a sociální sféra, rozvinutá infrastruktura a pocit vlastní bezpečnosti. Kvalita života s sebou přináší vnitřní sounáležitost jedince s celou společností a vede k pocitu naplnění života každého jedince ve společnosti."

<< Zpět