Místo pro život

Řekli, že...

Karel Žďárský klade důraz na podmínky podnikání a práce

V kolegiu projektu místo pro život zastupuji podnikatelskou sféru. Proto samozřejmě kladu důraz na možnosti a podmínky pro podnikání a tvorbu pracovních příležitostí, jako základ ekonomické prosperity regionu. Z dlouhodobého hlediska je pak nejpodstatnější vzdělání, ale nikoli jen jeho dostupnost, ale především kvalita. A to je v posledních letech velký problém celé České republiky.
Bezpečí zajištěné dobře fungující státní správou, policií a vymahatelnost práva a pořádku. To jsou priority, na jejichž základě je pak možno rozvíjet občanskou společnost s aktivitou a odpovědností každého jedince. Ideální místo pro život musí poskytovat rovnováhu mezi ekonomickými možnostmi a příležitostmi a úrovní prostředí a služeb.

<< Zpět