Místo pro život

Řekli, že...

Liběna Rochová staví na základních lidských hodnotách

Přála bych si místo pro život, kde je důležitá zodpovědnost k sobě samému, uvědomění si základních morálních pravidel pro poctivý život. Předávání základních lidských hodnot začíná u výchovy dětí, pokračuje v kvalitní zdravotnické péči a sociální sféře. Teprve poté můžeme žít ve vyspělé občanské společnosti a tím pádem tolerantnosti. Tyto základní parametry pak mohou nastartovat další kritéria pro kvalitní životní podmínky.

<< Zpět