Místo pro život

Pravidla výzkumu

Místo pro život je společensky přínosný projekt mapující hodnotový žebříček a kvalitu života českého národa. Jeho hlavním cílem je (1) maximálně a objektivně zmapovat kvalitu života v jednotlivých krajích České republiky a sledovat ji v dlouhodobém horizontu, (2) iniciovat celospolečenskou diskusi o skutečných hodnotách, které naši občané vyznávají, a (3) poukázat na nejlepší regiony a jejich úspěchy v hodnocených oblastech. Těmi jsou: Péče o děti a vzdělávání, Zdravotnictví a sociální sféra, Pracovní podmínky a kupní síla, Volnočasové aktivity a turismus, Rozvoj infrastruktury, Bezpečnost, Občanská společnost a tolerantnost, Ekologie a příroda.

Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře: objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů a názory kolegia.


Objektivní statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou kupříkladu Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD. Do 8 hodnocených oblastí je zahrnuto 52 kritérií.


Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu veřejnost zodpovídá otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a společně s kolegiem potom určuje, která ze zkoumaných oblastí je nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření se sestaví hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomáhá najít Místo pro život.


Kolegium představuje panel 14 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center nebo Martin Doktor, rychlostní kanoista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru.